Ambulante begeleiding, dagbesteding en re-integratie voor vrouwen

Ambulante begeleiding, dagbesteding en re-integratie

Amarillo Care is een ervaren partner in het ondersteunen van jonge en volwassen vrouwen met bijvoorbeeld:  sociaal emotionele problemen en verslavingsproblematieken. We werken multidisciplinair samen met een eigen netwerk en andere zorgprofessionals. Binnen onze dienstverlening richten wij ons op ambulante begeleiding, (groene) dagbesteding en re-integratie.

Amarillo Care vlinder

Over Amarillo Care

Amarillo Care is ontstaan uit ervaring en ervaringsdeskundigheid en heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkelt tot een krachtige partner voor diverse organisaties en instellingen op het gebied van ambulante begeleiding, dagbesteding en re-integratie.

Bij Amarillo Care gaat het om persoonsgerichte zorg. Samen gaan we kijken naar wat de zorgvrager wil, kan en wat erbij nodig is om het doel te bereiken.

Wij staan voor:

  • Eigen kracht en regie zijn belangrijke uitgangspunten
  • Maatwerk
  • De individu als geheel zien
  • Bredere kijk op de gehele gezondheid
  • Focus ligt op de oplossing i.p.v. de beperkingen

Ambulante begeleiding

In de ondersteuning die wij onze ambulante cliënten bieden staat het voeren van eigen regie voor de cliënt centraal. In zijn of haar eigen omgeving of bij ons in Mill op de boerderij (De Valkhoeve).

De aanpak is op basis van een ondersteuningsplan welke wij samen met de cliënt opstellen.

Ambulante begeleiding bestaat uit verschillende vormen, afspraken en werkzaamheden.

Het is altijd maatwerk, voor iedere cliënt op individueel niveau afgestemd.

Re-integratie via de gemeente

De gemeente is op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering. Ook vanuit de participatiewet of vanuit een pgb of wmo uitkering helpen wij om iemand weer deel te laten nemen aan de maatschappij.

Goede re-integratie coaching is daarbij essentieel. Met onze ervaring en kennis kunnen wij deze mensen helpen bij hun re-integratietraject in uw gemeente.

Dagbesteding

Onze dagbesteding bestaat uit activiteiten overdag, hierbij kunt je denken aan groene dagbesteding als buitenmens. Werken met dieren of in de natuur. Kortom, werken in het groen met een groep mensen, onder begeleiding van professionals. Heb jij meer passie voor gastvrijheid.  Dan kan dat ook op onze locatie De Valkhoeve in Mill.  Onze horeca dagbesteding richt zich op alle activiteiten die met eten, drinken, slapen en gezelligheid te maken hebben.

Ontmoet andere mensen en heb een zinvolle invulling van jouw dag

Regionaal en op locatie

Amarillo Care is gevestigd in Oss en richt zich met haar dienstverlening voornamelijk op de regio Den Bosch, Oss, Uden, Veghel en het Land van Cuijk.

Amarillo Care heeft voor haar dagbesteding en activering/re-integratie een eigen locatie in Mill, De Valkhoeve. Deze locatie valt onder Freedom Farms.

Onze doelgroep en leefgebieden

Onze doelgroep zijn vrouwen en bestaat uit mensen die op verschillende leefgebieden (sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, zingeving, wonen, financiën, werk en activiteiten) zijn vastgelopen.

ALLEEN VOOR VROUWEN

Aanvragen WMO

Wij bieden ondersteuning vanuit de WMO-voorziening in een breed gebied in Brabant Noord-Oost en Nijmegen e.o.

Wilt u hier meer informatie over? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar van 8:30 uur tot 19:00 uur.