Over ons

De drijvende kracht achter Amarillo Care zijn Elke van Geel en Rita Escue. Gezamenlijk geven wij sturing en invulling aan het volledige programma binnen Amarillo Care waaronder ambulante begeleiding, dagbesteding en re-integratie voor jonge- en volwassen vrouwen. We werken multidisciplinair samen met een eigen netwerk en andere zorgprofessionals.

Elke van Geel

Elke van Geel heeft een diepe persoonlijke motivatie om vanuit Amarillo Care, Freedom Farms/De Valkhoeve Mill te starten.

Zelf heeft ze hard gevochten tegen de ziekte van verslaving, is inmiddels 13 jaar clean en nuchter en weet ze welke desastreuze gevolgen het kan hebben op alle leefgebieden voor iemand en de mensen om hen heen.

Waar ze ooit begon als directiesecretaresse en manager binnen een recyclingbedrijf en daar veel heeft geleerd, werkt ze al onder de naam Amarillo Care via verschillende gemeenten met cliënten. Ze is AGB-geregistreerd, heeft een WMO-contract bij de Gemeente Noordoost Brabant en heeft uitgebreide ervaring als vrijwilliger bij het helpen en ondersteunen van vrouwen.

Ze heeft ook regelmatig bijeenkomsten opgezet zoals zelfhulpgroepen. Hiermee weet ze uit directe ervaring wat er nodig is om na een verslaving en het vast lopen in het leven een veilig, sociaal en liefdevol leven op te bouwen in Oss, Uden, Veghel, Land van Cuijk en Den Bosch.

De combinatie van haar werkervaring en haar persoonlijke ervaring, biedt haar een unieke mogelijkheid om Amarillo Care en Freedom Farms/De Valkhoeve Mill op te zetten en te laten bloeien tot een fijne, veilige, liefdevolle woon en leef boerderij die op een holistische manier de problematieken van deze vrouwen aanpakt.

Elke werkt samen met collega’s op de dagbesteding en re-integratie plek ook geeft ze ambulante begeleiding aan de deelnemers.

Rita Escue

Rita komt uit Nashville, Tennessee en is ook coach, ze is al dertig jaar in actief nuchter herstel. Rita’s professionele achtergrond ligt binnen projectmanagement, met name in de bouwsector. Daarnaast werkte zij tien jaar als operations manager en zorg voor de leden van Hillsboro Presbyterian Church.

Ze is organisatorisch zeer sterk door haar ervaring binnen project- en operations management. Haar passie voor het helpen van mensen in nood komt ook terug in haar werk als vrijwilliger. In het bijzonder heeft ze ook bijgedragen aan de hervestiging van vluchtelingen in de VS in samenwerking met de “Lost Boys of Sudan.” en was ze 25 jaar lang verantwoordelijk voor het opzetten van een jaarlijkse conferentie in Nashville voor meer dan tweeduizend mensen in herstel.

Kortom, Rita is organisatorisch sterk en brengt Amarillo Care en Freedom Farms/De Valkhoeve Mill een krachtige Amerikaanse geest. Ze kan als geen ander overbrengen hoe interesses als liefde en zusterschap in haar land van herkomst worden gevoeld.

Sinds 2021 heeft Rita een Visum gekregen en verblijft ze in Oss. Hier heeft ze samen gewerkt met stichting “Thuis in Oss” en heeft ze vluchtelingen vanuit Oekraïne geholpen. Hier heeft ze een organisatorische rol gehad en liet ze de vrouwen en kinderen zich thuis voelen en hielp ze waar nodig was.

Momenteel werkt ze bij Freedom Farms/De Valkhoeve Mill waar ze zorgdraagt voor alle biologische dieren, ook werkt ze samen met collega’s aan de dagbesteding en re-integratieplekken.

Ambulante begeleiding, dagbesteding en re-integratie voor vrouwen

Hulp, ondersteuning nodig?

Heeft u een vraag over ambulante begeleiding, dagbesteding en of re-integratie? Wij bieden ondersteuning vanuit de WMO-voorziening in een breed gebied in Brabant Noord-Oost en Nijmegen e.o..
Wilt u hier meer informatie over? Neem vrijblijvend contact met ons op.