Ambulante begeleiding, dagbesteding en re-integratie voor vrouwen

Ambulante begeleiding

Amarillo Care is met haar jarenlange ervaring uw partner in het ondersteunen van jonge- en volwassen vrouwen met bijvoorbeeld: sociaal emotionele problemen en verslavingsproblematieken. We werken multidisciplinair samen met het eigen netwerk en andere zorgprofessionals. In de ondersteuning die wij onze ambulante cliënten bieden staat het voeren van eigen regie voor de cliënt centraal.

Begeleiding op maat

Eigen regie voor cliënt staat centraal

In de ondersteuning die wij onze ambulante cliënten bieden staat het voeren van eigen regie voor de cliënt centraal.

We ondersteunen onze cliënten in zijn of haar eigen omgeving of bij ons op de boerderij. De Valkhoeve in Mill.

We doen dit aan de hand van een ondersteuningsplan welke samen met de cliënt wordt opgesteld.

Ambulante begeleiding bestaat uit verschillende vormen, afspraken en werkzaamheden.

Het is maatwerk wat voor iedere cliënt op individueel niveau wordt afgestemd. In grote lijnen is het hoofddoel het vergroten en in stand houden van de (sociale) zelfredzaamheid. We hanteren hiervoor onder andere de zelfredzaamheid matrix.

Als ambulant begeleider(ster) komen we op afgesproken, gewenste dagen en tijden een aantal uren bij je thuis.

In de voor u veilige en vertrouwde thuissituatie werken wij samen aan het vergroten en in stand houden van de (sociale) zelfredzaamheid.

Als ambulante begeleider ondersteunen wij clienten bij de dagbesteding op onze locatie de Valkhoeve in Mill.

In aanmerking komen voor ambulante begeleiding

Vanaf januari 2015 bepalen de gemeenten  wie in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Hiermee wordt ook bepaald hoeveel uur per week iemand ambulante begeleiding kan ontvangen. Je kunt hiervoor naar een WMO loket of contact opnemen met een sociaal wijkteam.

Wat doet een ambulant begeleider?

Enkele voorbeelden van situaties waarbij een ambulante begeleider(ster) kan ondersteunen zijn:

  • Ondersteunen in kijken naar eigen handelen, samen ontdekken hoe sociale contacten te leggen en te onderhouden. Je sociaal maatschappelijk netwerk vergroten en deelnemen aan de maatschappij.
  • Zelfvertrouwen en het positief zelfbeeld vergroten.
  • Samen werken met eventuele betrokken professionals en familie. Een ambulant begeleid(st)er is vaak de belangrijke schakel tussen cliënt en bijvoorbeeld eventueel behandelende instanties.
  • Het vergroten of aanleren van assertiviteit en weerbaarheid.
  • Leren omgaan met omgeving prikkels, emoties en gedachten.
  • Veranderingen en of onverwachte gebeurtenissen zijn vaak moeilijk. Hierbij kan ambulante ondersteuning helpend zijn.
  • Ondersteuning bij het voeren van administratie, het plannen van schoolwerkzaamheden of het huishouden. Dit zodat de cliënt zelfstandig kan blijven functioneren op zoveel mogelijk leefgebieden.
  • Het aanbrengen van dagritme en structuur en het voeren van regie.
  • Ondersteuning bij gesprekken, zoals bijvoorbeeld gesprekken met een behandelaar, verslavingszorg, school, werkgever, uitkeringsinstantie, gemeente, bewindvoerder, eigen netwerk, politie / justitie en andere denkbare instanties.
  • Begeleiding bij het boodschappen doen, uit huis gaan en eventuele praktische problemen daaromtrent in beeld brengen en samen oplossingen vinden. Angst voor het naar buiten gaan overwinnen.

Wij werken o.a. samen met de volgende gemeenten

Ambulante begeleiding, dagbesteding en re-integratie voor vrouwen

Aanvragen WMO

Wij bieden ondersteuning vanuit de WMO-voorziening in een breed gebied in Brabant Noord-Oost en Nijmegen e.o..
Wilt u hier meer informatie over? Neem vrijblijvend contact met ons op.