Lifestyle coaching - hoe kom je in balans

Re-integratie via de gemeente

De gemeente is op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering. Ook vanuit de participatiewet of vanuit een pgb of wmo uitkering help ik om iemand weer deel te laten nemen aan de maatschappij.  Goede re-integratiecoaching is daarbij essentieel. Met mijn ervaringen en kennis kan ik deze mensen helpen bij hun re-integratietraject in uw gemeente.

Ik help mensen weer deel te nemen aan de maatschappij

Krachten van Amarillo Care

Bij Amarillo Care staan onvoorwaardelijke warmte en veiligheid voorop. Op het juiste moment de confrontatie aangaan staat centraal. We doen het vooral samen; de cliënt en ik. Vanuit ervaringsdeskundigheid kijk ik verder dan alleen het gedrag. Pas als alles duidelijk is, bepaal ik samen met de cliënt een richting en stellen we het doel – succesvolle re-integratie – op om te bereiken.

(Gedrags)verandering en begeleiding is hard werken. Bij Amarillo Care kweekt de cliënt nieuw gedrag, vergroot hij of zij zelfbewustzijn en werken we samen aan het vergroten van zijn of haar kwaliteiten, zodat de cliënt weer zelfredzaam is en het leven positief inziet. Positiviteit draagt zeker bij aan re-integratie, je moet er zin in hebben en het aankunnen.

Vaak is het van belang om de diagnose en de onderliggende problematiek aan te pakken. Daar help ik bij. Mijn focus zal ook liggen op het inzichtelijk maken van onderliggende emotionele problematiek. Samen kijken we naar waar iemand vastloopt, wat heeft de cliënt meegemaakt, wat is de kern van zijn of haar probleem en wat kunnen we eraan doen. Zorg op maat, dat is waar Amarillo Care voor staat. Alles om de cliënt succesvol terug in de maatschappij te krijgen én mee te laten draaien.

Regionaal en op afstand

Amarillo Care is gevestigd in Oss en richt zich met haar dienstverlening als re-integratiecoach voornamelijk op de regio Den Bosch, Oss, Uden, Landerd, Bernhezen en Veghel.

Ook daarbuiten is hulp op afstand mogelijk door middel van Skype of andere vorm van videobellen.

Amarillo Care is er voor iedereen die hulp nodig heeft bij re-integratie. Dus zit uw gemeente wat verder weg? Ook dan kunnen we kijken hoe we de cliënt zo goed mogelijk kunnen coachen en begeleiden.

Counseling en coaching

Als counselor en coach zorg ik ervoor dat de cliënt zich gehoord voelt en dat ik er uiteindelijk voor zorg dat de cliënt het juiste pad in de maatschappij gaat bewandelen. Amarillo Care gaat de confrontatie niet uit de weg. Alle problemen maken we bespreekbaar. Ik zal me volledig inzetten, zodat de cliënt weer positief in het leven gaat staan en een daginvulling en/of structuur en zingeving heeft op alle leefgebieden.

We kijken naar werk, eventueel voor een korte periode op vrijwillige basis. Wat zijn de mogelijkheden en/of beperkingen voor toetreding tot de arbeidsmarkt? Is het behalen van een certificaat of diploma noodzakelijk? Wat zal de cliënt gaan verdienen en hoe zal hij of zij omgaan met het inkomen en de uitgaven? Samen kijken we naar een oplossing om zo een fijne werkplek te krijgen waar voldoening uit gehaald wordt.

Werkwijze re-integratietraject

Met het re-integratietraject help ik mensen die in de bijstand zitten, een uitkering krijgen, die vallen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of PGB (Persoonsgebonden Budget). Ik haal ze uit hun sociale isolatie en geef ze de juiste duwtjes in de rug om de juiste stappen te zetten.

Waar ik met de cliënt aan ga werken om de re-integratie in de maatschappij zo goed mogelijk te laten verlopen:

  1. Het probleem onder ogen komen
  2. Laat vertrouwen groeien
  3. Het vertalen van vertrouwen naar de dagelijkse praktijk
  4. Zichzelf beter leren kennen
  5. Eerlijkheid & openheid tijdens het gesprek
  6. Verantwoordelijkheid nemen
  7. Verantwoordelijkheid nemen en schade herstellen
  8. Leren van eigen ervaringen
  9. Investeren in de nieuwe balans
  10. Bijdragen aan het herstel van de omgeving