Elke verhaal Amarillo Care

Missie en visie

Amarillo Care is opgericht door Elke van Geel. De naam verwijst naar mijn achternaam en Spaanse roots die ik meekreeg vanuit mijn vaders kant van de familie. Samen met hem bedacht ik dan ook de naam.  Het Spaanse vind je terug in mijn karakter, het kenmerkende pittige temperament heeft er namelijk aan bijgedragen dat ik kon vechten tegen de ziekte van verslaving.

Missie

Bij Amarillo Care staat onvoorwaardelijke warmte en veiligheid centraal. Het passievol begeleiden van mensen met een verslaving en diens naasten komt voort vanuit een eigen verleden met verslaving. Door vanuit ervaringsdeskundigheid te werken, worden theorie en praktijk geïntegreerd binnen de begeleiding. Amarillo Care gaat uit van een holistisch mensbeeld. De mens wordt gezien één geheel, waarbij lichamelijke, mentale, sociale en spirituele onderdelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hierdoor wordt er verder gekeken dan de losstaande problematiek, en wordt de persoon achter de verslaving gezien, gehoord en begrepen.

Kernwaarden:

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Eigen kracht
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Zelfredzaamheid bevorderen, niet overnemen

Visie

Amarillo Care onderscheidt zich door vanuit ervaringsdeskundigheid verder te kijken dan alleen gedrag en/of verslaving. Samen met de begeleider wordt er gekeken naar de gebieden waarop de klant vastloopt. De begeleiding kenmerkt zich door zijn laagdrempelige karakter. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) ter indicatie en vinden er belmomenten plaats ter extra ondersteuning. Centraal hierbij staat dat de klant zijn/haar eigen innerlijke kracht terugvindt en opnieuw voelt. De klant is zelf het belangrijkste onderdeel van de oplossing. Door deze realisatie kan het herstel van het destructieve gedrag en/of de verslaving beginnen. Respectvolle confrontatie wordt hierbij niet uit de weg gegaan. Het zijn en blijven van een veilige omgeving, waarbij genoeg ruimte is om een open dialoog te kunnen voeren en daadwerkelijk te kunnen groeien, is het streven van Amarillo Care. Wanneer de klant weer zicht heeft op een toekomst en zijn eigen kracht weer ziet, is het doel bereikt.

Lifestyle coaching - hoe kom je in balans

Hulp bij verslaving?

Ben jij of is een dierbare verslaafd? Ik bied effectieve interventies, begeleiding en coaching. Voordat we starten, vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. Het is belangrijk dat je je bij mij op je gemak voelt.