Uitsluitingscriteria

Amarillo Care wil aan haar klanten en belanghebbenden duidelijk maken welke zorg- en dienstverlening zij wel en niet levert. Hiermee wil de organisatie de kwaliteit van zorg- en dienstverlening borgen. Daartoe zijn de volgende uitsluitingscriteria opgesteld.

  • Voorbehouden en risicovolle handelingen
  • Hulpvraag gericht op behandeling
  • Klanten met psychotische klachten of schizofrenie
  • Klanten met suïcidale dreiging

Klanten die niet in aanmerking komen voor de zorg- en dienstverlening van Amarillo Care worden doorverwezen naar passende zorg- en dienstverlening.

Klanten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening gedrag vertonen, of in een situatie zitten, die bij de intake niet zijn vermeld. Ook omgevingsfactoren kunnen hieraan bijdragen. Als dit de uitsluitingscriteria raakt, kan het zijn dat Amarillo Care niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan bieden. In deze gevallen wordt de klant hierover geïnformeerd en zal er in samenwerking met de klant en bij voorkeur met diens netwerk, gezocht worden naar een oplossing, zodat de begeleiding gecontinueerd wordt.